nedeľa, februára 24, 2008

Vedecký kaleidoskop


Jednou z aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti je i vydávanie elektronických novín, ktoré budú súčasťou Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie. V súčasnosti sú e-noviny, ktoré majú názov Vedecký kaleidoskop na dočasnej doméne http://enoviny.cvtisr.sk.
V rámci týchto e-novín je i rubrika Informačné zdroje, ktorá prináša informácie o bezplatných sieťových zdrojoch pre oblasť vedy a techniky.

AddThis Social Bookmark Button
pošli na vybrali.sme.sk Linkuj si ! posted by Alena @ 24.2.08 0 comments

utorok, septembra 11, 2007

Popularizácia vedy a techniky


Uznesením vlády Slovenskej republiky zo 7. februára 2007 bol schválený návrh Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti. V súlade s touto stratégiou zriadilo Ministerstvo školstva SR v rámci Centra vedecko-technických informácií SR Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP) ako podporný nástroj v oblasti popularizácie na celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu.

V rámci svojej činnosti bude NCP medzi iným:
  • sumárne spracovávať výsledky výskumu a vývoja a aktivít z oblasti vedy a techniky do podoby zrozumiteľnej všetkým vzdelanostným vrstvám verejnosti a prezentovať ich dostupnými komunikačnými kanálmi,
  • zabezpečovať priamy kontakt s odbornou a širokou verejnosťou formou konferencií, prednášok, seminárov, verejných diskusií, vedeckých kaviarní, výstav...,
  • vydávať e-periodikum,
  • obsahovo i technicky prevádzkovať Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie v SR, ktorý nahradí doteraz slúžiaci portál Veda a technika v SR.

AddThis Social Bookmark Button
pošli na vybrali.sme.sk Linkuj si ! posted by Alena @ 11.9.07 0 comments

nedeľa, júna 03, 2007

infoBlog Centra vedecko-technických informácií SR


1.6.2007 bol oficiálne sprístupnený pre verejnosť informačný blog Centra VTI SR, ktorý prináša nielen aktuálne informácie o dianí v knižnici, ponúkaných službách a zdrojoch, ale vytvára i priestor pre vzájomnú komunikáciu s používateľmi a návštevníkmi webu.

Blog je zameraný na biznis informácie, európsku integráciu, informačné zdroje z oblasti vedy a techniky, podujatia a tiež na aktivity CVTI SR v súvislosti s pripravovaným Centrálnym informačným portálom pre výskum, vývoj a inovácie, ktorý bude poskytovať širokú škálu informácií o vede a technike v SR.

Blog je obohatený o RSS kanály jednotlivých rubrík a tiež informuje o možnosti získavania RSS dávok na webovom sídle CVTI SR alebo portály Euro:i:portál.

Centrum VTI SR patrí spolu s Univerzitnou knižnicou v Bratislave medzi prvé slovenské knižnice, ktoré začali využívať nové formy komunikácie so svojimi používateľmi a postupnou implementáciou technológií Webu 2.0 tak vytvárajú priestor pre vznik knižnice druhej generácie - Library 2.0.

AddThis Social Bookmark Button
pošli na vybrali.sme.sk Linkuj si ! posted by Alena @ 3.6.07 0 comments

AT&P journal


Pre odborníkov, ktorí sa zaoberajú priemyselnou automatizáciou, meraním, reguláciou a podnikovými informačnými systémami je na internete k dispozícii informačná služba 1. slovenského odborného mesačníka AT&P journal s archívom od roku 1998. Na svojej stránke ponúka i recenzie odborných kníh, prehľad platných noriem a prehľad liniek s príbuzným zameraním.
Periodikum AT&P journal PLUS je vydávané 2x ročne v elektronickej forme, distribuované na CD vybraným pracoviskám na univerzitách, akadémii vied, výskumným a vývojovým združeniam a je k dispozícii i všetkým záujemcom o hodnotné vedecké publikácie. Každé vydanie periodika pripravuje v spolupráci s redakciou AT&P journalu odborný garant a každý príspevok je recenzovaný a prechádza oponentským pripomienkovaním. Príspevky sú v slovenčine, češtine alebo angličtine.
Najnovšie májové číslo je tematicky zamerané na 14. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre a prináša okrem iného i príspevok o integrácii komunikačných technológií do priemyslu.

AddThis Social Bookmark Button
pošli na vybrali.sme.sk Linkuj si ! posted by Alena @ 3.6.07 0 comments

nedeľa, apríla 29, 2007

INFOS 2007


V dňoch 16. - 19.4.2007 sa konalo v Starej Lesnej 34. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2007 s ústrednou témou : Knižnice - piliere vedomostnej spoločnosti. Jednotlivé tematické bloky sa zameriavali na vedomostnú spoločnosť - stratégie, koncepcie, politiky pamäťových inštitúcií, informačné technológie, tvorbu, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho i vedeckého dedičstva a tiež na ľudský faktor vo vedomostnej spoločnosti.

Na stránke portálu Infolib nájdete program a úplné texty odborných prednášok zo zborníka. Jedným z príspevkov, ktorým bolo prezentované Centrum VTI SR bol Informačný komfort používateľov Centra VTI SR (html, pdf). Prezentáciu prednášky je možné nájsť tu.

AddThis Social Bookmark Button
pošli na vybrali.sme.sk Linkuj si ! posted by Alena @ 29.4.07 0 comments

sobota, apríla 07, 2007

Portál pre obnoviteľné zdroje energie

Portál ozeport.sk poskytuje aktuálne informácie z oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku a v Európskej únii, ktoré sú spracované z monitoringu domácich a zahraničných zdrojov a literatúry alebo z originálnych príspevkov. Obsahuje tiež odkazy na zdroje v krajinách Európskej únie a vo svete, upozorňuje na pripravované konferencie, individuálne projekty, vývojové trendy, legislatívu, odbornú literatúru a sprostredkováva kontakty na firmy pôsobiace v oblasti OZE na Slovensku, v Českej republike a v krajinách EÚ.
Venuje sa hlavne využívaniu energie biomasy, Slnka a vetra a v budúcnosti sa ozeport.sk bude zameriavať tiež na geotermálnu energiu a energiu malých vodných zdrojov.

AddThis Social Bookmark Button
pošli na vybrali.sme.sk Linkuj si ! posted by Alena @ 7.4.07 0 comments

pondelok, marca 26, 2007

Začal sa Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc vyhlásila v čase 26.3. - 1.4.2007 8. ročník Týždňa slovenských knižníc s mottom "Knižnice pre všetkých", ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom čo najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí (katalóg akcií na stránke portálu Infolib). Knižnice chcú dokázať, že sú to životaschopné inštitúcie, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov chcú a vedia ponúknuť veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov a návštevníkov.

V rámci tejto akcie sa i v Centre vedecko-technických informácií SR konajú bezplatné semináre. Európsky prezentačný deň, ktorý má podtitul "rýchlo k informáciám - zdarma k publikáciám" sa uskutoční dňa 28.3.2007 (tri akcie - 9:00, 11:00 a 13:00 hod). Je zameraný na efektívne získavanie informácií o EÚ prostredníctvom služieb Centra VTI SR a na publikácie EÚ z vydavateľstva Publications Office.
Druhý, nie menej zaujímavý, seminár je Informačné zdroje - tvorba kvalitného podnikateľského prostredia, ktorý sa organizuje na 29.3.2007 v čase od 9:00-11:00 hod s cieľom informovať o informačných službách depozitných knižníc OECD a EBOR, Strediska patentových informácií a navigačnom nástroji - Biznis navigátor, ktorý slúži malým a stredným podnikateľom na rýchlu navigáciu na informačné zdroje v internete.

AddThis Social Bookmark Button
pošli na vybrali.sme.sk Linkuj si ! posted by Alena @ 26.3.07 0 comments